අපව අමතන්න

අප අමතන්න

ලිපිනය

B2-1209, Zhihuigu කාර්මික පදනම, අධි-තාක්ෂණික කලාපය, Liaocheng නගරය, Shandong පළාත, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+8 6 1 3 9 6 3 0 1 0 4 6 6

+8 6 1 5 3 1 5 7 8 8 9 9 5

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න